Tingimuste ulatus ja kehtivus

Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna www.decoartis.ee, DecoArtis OÜ, VAT nr.  EE101583086 , Valguse tee 2, Naage küla, Harku vald 76919 vahel www.decoartis.ee e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad www.decoartis.ee e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

DecoArtis OÜ on õigustatud www.decoartis.ee e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje decoartis.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.decoartis. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja DecoArtis OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

Ostuabi

• Oleme paindlikud ja aitame Teile koostada parima pakkumise – küsi personaalset pakkumist!

Toote ostmiseks:

• Valige  toode
• Lisage ostukorvi
• Täitke kontaktandmete väljad
• Valige makseviis ja sooritage makse soovitud viisil

Maksekeskuse tehtud tehingud arveldatakse eurodes ning ka klientide kontodelt läheb maha ostusumma eurodes.

Kui tellimus on tasutud, võtab meie klienditeenindus Teiega ühendust e-maili teel tööpäeva jooksul, et leppida kokku tarneaeg. Juhul, kui tellimisel tekib küsimusi või vajate professionaalset nõu, helistaga julgelt meie klienditeeninduse numbril +37253733478 või saatke oma küsimused aadressile : info@decoartis.ee.

KLIENDITEENINDUS vastab Teie küsimustele tööpäevadel 10.00 – 18.00 telefonil +37253733478 .

Ostukorv ja tellimuse vormistamine

Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta. Samuti võite muuta toote tellitavat kogust. Tehtud muudatuse kinnitamiseks klikkige nupule „Uuenda ostukorvi“. Tellimuse vormistamise jätkamiseks klikkige lingile „Edasi”. Teid suunatakse tellija andmete leheküljele.

Tellija andmete lehel sisestage nõutavad andmed ning klikkige nupule „Jätka ostmist”. Teid suunatakse tellimuse kinnituse ja makseviisi valiku leheküljele.

Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohale toimetamine.

Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest DecoArtis OÜ arvelduskontole.

Maksmisviisid

Pangalingi kaudu

Peale tellimuse esitamist klikkige soovitud panga lingile, mis suunab Teid valitud internetipanka: Swedbank, SEB, SAMPO, NORDEA. Sisestage oma kasutajatunnus ja paroolid ning sisenege internetipanka. Internetipangas näete juba täidetud maksekorraldust, kus on kirjas summa, mis kuulub tasumisele www.decoartis.ee ostetud toodete eest. Kinnitage või tühistage maksekorraldus.  Maksekeskuse tehtud tehingud arveldatakse eurodes ning ka klientide kontodelt läheb maha ostusumma eurodes.

Krediitkaardiga

Sisestage oma krediitkaardiandmed. Kinnitage või tühistage andmed.
Krediitkaardiga maksmisel pikeneb tarneaeg makse laekumise aja võrra, milleks on harilikult 1-2 tööpäeva.  Maksekeskuse tehtud tehingud arveldatakse eurodes ning ka klientide kontodelt läheb maha ostusumma eurodes.

Arvega

Ostude eest saate ka 100% pangaülekandega tasuda ja võtta kaup vastu Teie poolt valitud aadressil. Peale tellimuse tasumist väljastatakse Teile originaalarve koos kaubaga.

Tellimuse tühistamine

Tellimus tühistatakse juhul, kui  ostusumma ei ole 1 päeva jooksul laekunud.

Tellimuse tühistamise või ostetud toote tagastamise korral tagastatakse ostusumma vastavalt tellimuse vormistamisel valitud makseviisile:

1) Pangalingi või ülekandega tasutud summa kantakse tagasi kontole, millelt tasutud summa laekus.

2) Krediitkaardiga tehtud makse puhul esitatakse tehingu tühistamise avaldus kaardimakse keskusele.

Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile toimetatakse tooted Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni teel eelnevalt kokku lepitud ajal.

Tooted koos eestikeelse kasutusinfo ja muude toodete juurde kuuluvate dokumentidega toimetab kullerfirma kohale tootekaardil ja tellimuse kinnitusel näidatud tarne tähtaja jooksul.

Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest DecoArtis OÜ ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 1 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punktile ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada  ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse.

Tellimisel toote osas saadame teile 100% ettemaksu arve.

Kui Teie poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma Teiega eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg.

Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.

Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. DecoArtis OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

Tooted antakse kulleri poolt Teile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt Teil toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile info@decoartis.ee või DecoArtis OÜ kontakttelefonile +37253733478. Kullerfirma poolt vigastatud pakendiga toode asendatakse 14 päeva jooksul.

Tarnetingimused kehtivad vaid Eesti Vabariigi territooriumil. Välismaale tellimise soovi korral palume võtta ühendust klienditeenindusega.

Garantii ja Nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

DecoArtis OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 6kuu jooksul arvates toodete Teile üleandmisest.

7.2. DecoArtis OÜ ei vastuta:

1) teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest;

2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;

3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode DecoArtis OÜ kulul.

Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.

Privaatsuspoliitika

Kõiki www.decoartis.ee e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka DecoArtis OÜ -l puudub neile juurdepääs.

Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Teie ja DecoArtis OÜ  vahel seoses www.decoartis.ee e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseameti kaudu tarbijakaebuste komisjoni või Tallinna Linnakohtusse. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Force Majeure

DecoArtis OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate DecoArtis OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

DecoArtis OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida DecoArtis OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist DecoArtis OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).